The Mission

Arena for Journalism in Europe – the mission:

The foundation has as its purpose to stimulate and support cross-border collaborative and investigative journalism in Europe, including collaboration with other professions, proceeding from the belief that such journalism contributes to information exchange, critical thought, mutual understanding and democracy in Europe.

The foundation fulfils its goal by organising, supporting or financing anything related or conducive to it, such as online and offline meetings and fora, presentations, publications and advisory services.

Arena for Journalism in Europe – onze missie

De stichting heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van grensoverschrijdende journalistieke samenwerking en onderzoeksjournalistiek in Europa, daarbij inbegrepen samenwerking met andere beroepsgroepen, met als uitgangspunt dat dergelijke journalistiek bijdraagt aan het informatie-uitwisseling, kritische denken, onderling begrip en democratie in Europa.

De stichting geeft invulling aan haar doel middels het organiseren, ondersteunen of financieren van al wat daarmee verband houdt of hiertoe bevorderlijk kan zijn, zoals online en offline bijeenkomsten en fora, voordrachten, publicaties en advisering.